BIZ - Algemene informatie

Het Alphense centrum - dat door de meeste Alphenaren 'het dorp' wordt genoemd - is een levendige en sociale plek. En dat willen we graag zo houden! Dit kunnen we alleen doen door er met elkaar in te investeren. Daar is de BIZ (Bedrijven Investerings Zone) voor. Een BIZ bestaat uit ondernemers die gezamenlijk investeren in de kwaliteit van een winkelcentrum. Het centrum van Alphen aan den Rijn heeft haar eigen BIZ. Het geld in de BIZ wordt gebruikt voor feestverlichting en de organisatie van leuke evenementen en activiteiten om het centrum zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Bekijk hier onder de verschillende onderwerpen en klik door naar de uitgebreiden informatie.

Om tot een BIZ te komen, moet er sprake zijn van voldoende draagvlak onder ondernemers en/of vastgoedeigenaren. Hiervoor is het uitvoeren van een draagvlakmeting noodzakelijk. Eind 2015/begin 2016 is er een draagvlakmeting onder de vastgoedeigenaren in het centrum van Alphen georganiseerd. Hieruit bleek dat er sprake was van voldoende draagvlak voor een BIZ. Sinds 1 januari 2016 is het centrum daarom voor de komende vijf jaar een BI-zone voor vastgoedeigenaren.


Wat is een BIZ?

BIZ staat voor Bedrijven Investerings Zone. Een BIZ is een afgebakend gebied, bijvoorbeeld een winkelcentrum, waarbinnen ondernemers samen investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. Elke vijf jaar kunnen zij hun stem uitbrengen. De voorwaarde is dat een meerderheid van degenen in het betreffende winkelgebied met de BIZ instemt. Als de gemeente met de BIZ akkoord gaat, stelt zij een heffing in voor alle winkeliers in het winkelgebied.


Wat is het doel van een BIZ?

Een BIZ streeft naar een breder aanbod van voorzieningen, zoals een goede bereikbaarheid, evenementen en goede parkeervoorzieningen voor auto's en fietsers. Ook wil een BIZ dat er grotere bezoekersaantallen naar het centrum komen en de uitstraling van het centrum voldoet aan de wensen van het winkelend publiek. Het geld dat alle winkeleigenaren en ondernemers betalen, gaat in een pot die beheerd wordt door de VOC. De VOC organiseert activiteiten die erop zijn gericht de leefbaarheid, veiligheid, kwaliteit en aantrekkelijkheid van het Alphense stadscentrum te verbeteren. Met als resultaat: meer publiek, een betere concurrentiepositie en daardoor ook omzetstijging!


Wat is de VOC?

De VOC is de Stichting Verenigde Ondernemingen Centrum in Alphen aan den Rijn. Deze stichting zet door middel van activiteiten en in combinatie met de BIZ en de gemeente het Alphense centrum als eenheid op de kaart.


De BIZ maakt meer mogelijk

Voor de periode 2016-2020 heeft het bestuur de VOC de ambitie om meer te investeren in de promotie en positionering van het Alphense stadscentrum. Daarmee wil de stichting meer bezoekers aantrekken. De VOC besteedt vooral aandacht aan de stedelijke kwaliteit met de dorpse mentaliteit van Alphen aan den Rijn.

"Er staat ons veel te doen om het stadshart - voor de consument - weer aantrekkelijk te maken", vertelt Eelco Eskens, voorzitter van de VOC en eigenaar van boekhandel Haasbeek. "Dat lukt alleen door een intensieve samenwerking tussen de winkeliers en ondernemers. We nemen afscheid van de hokjesgeest. Om in deze moeilijke tijd te overleven, is het van belang dat Hoge en Lage Zijde een gezamenlijk en krachtig centrum vormen. De BIZ is hiervoor ideaal: iedereen betaalt mee - en ondernemingen hebben invloed op de besteding van het budget."


Wat is er de afgelopen vijf jaar gebeurd?

Er is van 2010 tot 2015 per jaar ruim €100.000,- besteed aan activiteiten om het centrum te promoten en ervoor te zorgen dat bezoekers het centrum van Alphen aan den Rijn weten te vinden en blijven bezoeken.

Het grootste deel van het budget (€55.000,- per jaar) is uitgegeven aan evenementen, marketing en promotie. Hoogtepunten zijn de Midsummer en Midwinter evenementen, De Rode Loper-Show, De Gouden Munten-Actie, de intocht van Sinterklaas en alles rondom de kerstperiode, zoals versiering en feestverlichting.

Verder is er uit het marketingbudget jaarlijks rond de € 10.000,- besteed aan advertenties en communicatie. Hierdoor kon de VOC inwoners van Alphen aan den Rijn steeds informeren over koopzondagen.

Ook ging vanuit de BIZ een jaarlijkse bijdrage van € 20.000,- naar het centrummanagement om onder meer het salaris van de centrummanager te bekostigen. Door zijn inspanning is er een betere samenwerking tussen ondernemers, de gemeente en andere partijen.


Meer informatie

Wilt u meer informatie over de BIZ? Neem dan contact op met Elbrich Postma, afdeling REO gemeente Alphen an den rijn (06-46972953). Wilt u meer informatie over de BIZ voor vastgoedeigenaren, neem dan contact op met Gerard Gesman, voorzitter CVCA (06-51156134). Wilt u meer informatie over de BIZ voor ondernemers, neem dan contact op met Eelco Eskens, voorzitter VOC (0172-473047).


Terug naar de BIZ