Convenant 'Versterking Economische positie Centrum Alphen a/d Rijn'

'Gezamenlijk bouwen aan de toekomst van het stadscentrum', dat is de rode draad die de besturen van de VOC, Centrummanagement, CVCA en het gemeentebestuur ertoe heeft gebracht hun handtekening te zetten onder het convenant 'Versterking Economische positie Centrum Alphen aan den Rijn'.


Het belang van het convenant is dat de verschillende partijen gezamenlijk vanuit één visie de schouders onder de ontwikkeling en beheer van het centrum zetten.


In het convenant worden afspraken gemaakt tussen ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente over zaken als promotie, herinrichting openbare ruimte, wonen boven winkels, parkeren en bereikbaarheid en alle zaken die van belang zijn om de economisch positie van het centrum te versterken benoemd.


Winkeliers en horecaondernemers investeren via de BIZ in evenementen, aankleding en promotie. De vastgoedeigenaren investeren onder andere in wonen boben winkels, monitoring, branchering en het ondersteunen van promotie en marketing.


Info via: martindevries@centrummanagementalphen.nl


Download het convenant