BIZ - Bedrijven Investerings Zone

Het Alphense centrum - dat door de meeste Alphenaren 'het dorp' wordt genoemd - is een levendige en sociale plek. En dat willen we graag zo houden! Dit kunnen we alleen doen door er met elkaar in te investeren. Daar is de BIZ (Bedrijven Investerings Zone) voor. Een BIZ bestaat uit ondernemers die gezamenlijk investeren in de kwaliteit van een winkelcentrum. Het centrum van Alphen aan den Rijn heeft haar eigen BIZ. Het geld in de BIZ wordt gebruikt voor feestverlichting en de organisatie van leuke evenementen en activiteiten om het centrum zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Bekijk hier onder de verschillende onderwerpen en klik door naar de uitgebreiden informatie.


Om tot een BIZ te komen, moet er sprake zijn van voldoende draagvlak onder ondernemers en/of vastgoedeigenaren. Hiervoor is het uitvoeren van een draagvlakmeting noodzakelijk. Eind 2015/begin 2016 is er een draagvlakmeting onder de vastgoedeigenaren in het centrum van Alphen georganiseerd. Hieruit bleek dat er sprake was van voldoende draagvlak voor een BIZ. Sinds 1 januari 2016 is het centrum daarom voor de komende vijf jaar een BI-zone voor vastgoedeigenaren.


BIZ voor gebruikers - Draagvlakmeting tot en met 30 april 2016

De winkeliers/ondernemers in het centrum, verenigd in de stichting VOC (Verenigde Ondernemingen Centrum Alphen aan den Rijn) hebben het initiatief genomen om het centrum weer tot een BIZ te maken voor gebruikers/ondernemers. De stichting VOC wil vanaf 2016 het geld in de BIZ gebruiken voor onder andere het organiseren van diverse spraakmakende evenementen in het centrum (naast kleinere evenementen), de sinterklaasintocht, nieuwe en gezellige sfeerverlichting voor in de wintermaanden, promotie & communicatie rondom koopzondagen, openingstijden etc., extra groen in de straten, en belangenbehartiging en acties rondom het gesponsord parkeren mogelijk maken voor de consument. Om een BIZ te realiseren wordt in de periode 21 maart tot en met 30 april 2016 gepeild of er voldoende draagvlak is. Kijk hieronder voor meer informatie over de BIZ en de officiƫle documenten.


Algemene informatie BIZ


  Algemene informatie


BIZ staat voor Bedrijven Investerings Zone. Een BIZ is een afgebakend gebied, bijvoorbeeld een winkelcentrum, waarbinnen ondernemers samen investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving.


Naar de algemene informatie

  Begroting BIZ


Bekijk hier de begroting van de BIZ voor de periode 2016 tot en met 2021.


Naar de begroting

  Uitvoeringsovereenkomst


Bekijk hier de ondertekening van het uitvoeringsovereenkomst. Het ondertekende document is hier ook te bekijken en te downloaden.


Naar de ondertekening


BIZ-Vastgoedeigenaren Alphen aan den Rijn

Verordening BIZ-vastgoedeigenaren


Verordening BIZ-vastgoedeigenaren


Download de verordening

Kaart van het BIZ-gebied


Kaart van het BIZ gebied voor vastgoedeigenaren


Download de kaart

Uitvoeringsovereenkomst tussen gemeente en CVCA


Download de uitvoeringsovereenkomst tussen de CVCA en gemeente Alphen aan den Rijn


Download de overeenkomst


BIZ-gebruikers centrum Alphen aan den Rijn

Verordening BIZ-gebruikers


Verordening BIZ-gebruikers.


Download de verordening

Kaart van het BIZ-gebied


Kaart van het BIZ-gebied voor gebruikers


Download de kaart

Uitvoeringsovereenkomst gemeente en stichting VOC


Uitvoeringsovereenkomst gemeente en stichting VOC


Download de uitvoeringsovereenkomst

Toelichtende brief stemformulier


Brief met toelichting bij stemformulier BIZ-gebruikers centrum Alphen aan den Rijn


Download toelichtende brief

Beleidsplan & Begroting VOC 2016


Bekijk hier het beleids- en activiteitenplan van de stichting VOC voor 2016, inclusief begroting.


Download het beleidsplan VOC


Convenant centrummanagement

  Convenant


'Gezamenlijk bouwen aan de toekomst van het stadscentrum', dat is de rode draad die de besturen van de VOC, Centrummanagement, CVCA en het gemeentebestuur ertoe heeft gebracht hun handtekening te zetten onder het convenant 'Versterking Economische positie Centrum Alphen aan den Rijn'.


Bekijk het convenant